Bidrag og betaling

Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, er for udvalgte overenskomster omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk: Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI - Dansk Industri og Drivkraft Danmark.

Bidragssatser for 2021 og 2022

Bidragssatserne nedenfor er angivet pr. fuldtidsmedarbejder pr. halvår i DKK. Der er angivet bidragssats for henholdsvis kompetencefond og den eventuelt tilhørende Organisationers Udviklings- og Samarbejdsfond (OUS-fond).

Detaljeret bidragssatsoversigt til brug for indberetning via lønbureau eller filoverførsel, kan downloades for 1. halvår 20212. halvår 2021, 1. halvår 2022 samt  2. halvår 2022

Kompetencefonde under Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Butiksoverenskomsten, DEA-HK 200,00 401,75
Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, DEA-HK 460,00 342,75
Landsoverenskomst for Reklame & Forlag, DEA-HK 225,00 231,25
Landsoverenskomst for Teknisk Landsforbund, DEA-TL 260,00 195,00
Landsoverenskomst Fritvalg, DEA-FOA 390,00 247,50
Landsoverenskomst for Cafeterier, Quickfood i supermarkeder, DEA-3F 200,00 247,50
Produktionsoverenskomsten (supermarkeder) - DEA-NNF 260,00 -

Kompetencefonde under Danske Medier Arbejdsgiverforening
(nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver)

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Overenskomst - DMA og Dansk Metal/Dansk EL-forbund 260,00 247,50
Funktionæroverenskomst, DMA-HK Privat 397,50 247,50
Budoverenskomst for hovedstadsområdet, DMA-3F 260,00 206,25
Overenskomst for Bladkompagniet, DMA-3F 390,00 412,50

Kompetencefonde under DI - Dansk Industri

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Landsoverenskomst for butikker, DIO II-HK 200,00 330,00
Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service, DIO II-HK 260,00 330,00
Overenskomst for Pleje og Omsorg, DI II-FOA 305,25 247,50
Overenskomst for Tekniske Funktionærer, DIO II-TL 260,00 247,50

Kompetencefonde under Drivkraft Danmark

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Overenskomst for Servicestationerne, DD-HK 241,50 247,50
Landsoverenskomst Kontor og lager, DD-HK 362,50 247,50
Overenskomst for Equinor Refining Denmark A/S

260,00

247,50
Landsoverenskomst - Chauffører og lagerarbejdere, DD-3F 390,00 247,50