Bidrag og betaling

Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, er for udvalgte overenskomster omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk: Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI - Dansk Industri og Drivkraft Danmark.

Bidragssatser for 2. halvår 2023

Bidragssatserne nedenfor er angivet pr. fuldtidsmedarbejder pr. halvår i DKK. Der er angivet bidragssats for henholdsvis kompetencefond og den eventuelt tilhørende Organisationers Udviklings- og Samarbejdsfond (OUS-fond).

Samlede satser for 2023 og 2024
Detaljeret bidragssatsoversigt til brug for indberetning via lønbureau eller filoverførsel, kan downloades for 1. halvår 20232. halvår 2023, 1. halvår 2024 samt 2. halvår 2024

Kompetencefonde under Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Butiksoverenskomsten, DEA-HK 200,00 443,00
Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, DEA-HK 460,00 466,50
Landsoverenskomst for Reklame & Forlag, DEA-HK 225,00 355,00
Landsoverenskomst for Teknisk Landsforbund, DEA-TL 260,00 277,50
Landsoverenskomst Fritvalg, DEA-FOA 390,00 330,00
Landsoverenskomst for IT, DEA-HK 460,00 466,50
Landsoverenskomst for Cafeterier, Quickfood i supermarkeder, DEA-3F 200,00 330,00
Produktionsoverenskomsten (supermarkeder) - DEA-NNF 260,00 -

Kompetencefonde tidligere under Danske Medier Arbejdsgiverforening
(nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver)

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Overenskomst - DMA og Dansk Metal/Dansk EL-forbund 260,00 330,00
Budoverenskomst for hovedstadsområdet, DMA-3F 260,00 206,25
Overenskomst for Dansk Avis Omdeling, DMA-3F 390,00 412,50

Kompetencefonde under DI - Dansk Industri

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Landsoverenskomst for butikker, DIO II-HK 200,00 412,50
Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service, DIO II-HK 260,00 412,50
Overenskomst for Pleje og Omsorg, DI II-FOA 305,25 330,00
Overenskomst for Tekniske Funktionærer, DIO II-TL 260,00 330,00

Kompetencefonde under Drivkraft Danmark

Bidrag til
kompetencefond

Bidrag til
OUS-fond

Overenskomst for Servicestationerne, DD-HK 241,50 330,00
Landsoverenskomst Kontor og lager, DD-HK 362,50 330,00
Overenskomst for Kalundborg Refinery A/S

260,00

330,00
Landsoverenskomst - Chauffører og lagerarbejdere, DD-3F 390,00 330,00