Bidrag og betaling

Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, er for udvalgte overenskomster omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk: Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI - Dansk Industri og Drivkraft Danmark.

Sådan indberetter du til Kompetencefonde.dk

Der skal indberettes og indbetales bidrag til Kompetencefonde.dk to gange årligt. Indberetningsfristerne er medio februar og medio august. Vi kontakter dig, når det er tid til at indberette. Indberetningen til Kompetencefonde.dk er samtidig en indberetning til Organisationers Udviklings- og Samarbejdsfonde (OUS-fonde). Dette er specificeret på den efterfølgende faktura.

Indberetning skal ske ved logge ind som arbejdsgiver på Kompetencefonde.dk og indberette antal fuldtidsansatte under de enkelte overenskomster.

Indberetning via lønservicebureau

Indberet og betal på én gang. Du skal selv kontakte jeres systemudbyder eller lønservicebureau for at aftale, hvordan de kan administrere ordningen for jer.

Indberetning via XML-fil

Der kan indberettes via XML-fil. Du finder her princippet for filformat og eksempel på XML-fil her
Her findes nomenklaturer i Kompetencefonde.dk når der indberettes via lønsystem eller XML-fil

Indberetning til DA/LO Udviklingsfonden

Der skal også indberettes til DA/LO Udviklingsfonden i forbindelse med indberetning til Kompetencefonde.dk.

Vær opmærksom på, at der kan være flere overenskomster på virksomheden, der er bidragspligtige til DA/LO Udviklingsfonden - f.eks. overenskomster indgået med 3F - end til Kompetencefonde.dk. I praksis kan det betyde, at du skal indberette flere medarbejdere til DA/LO Udviklingsfonden end til overenskomsterne med Kompetencefonde.dk. Læs mere om indberetning til DA/LO Udviklingsfonden her

Virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, men som i stedet har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med HK Handel, HK Privat, Teknisk Landsforbund eller FOA, er også omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk.

Melder virksomheden sig ud af arbejdsgiverorganisationen fortsætter bidragspligten således til Kompetencefonde.dk.