Bidrag og betaling

Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, er for udvalgte overenskomster omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk: Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI - Dansk Industri og Drivkraft Danmark.

Hvem skal der betales for?

Der skal betales bidrag for de medarbejdere, der er omfattet af de enkelte overenskomster – herunder også elever – uanset medarbejdernes organisering. Deltidsansatte, fritidsjobbere, m.v. skal også medregnes – idet timetallene omregnes til fuldtidsansatte.

Direktører og ejere skal ikke indgå i indberetningen.

Det fremgår på indberetningssiden (ved login som virksomhed), hvilke specifikke overenskomster virksomheden skal indberette og indbetale til.