Om persondata

I Kompetencefonde.dk har vi fokus på persondata og prioriterer området højt, så alle data vi behandler beskyttes efter de gældende sikkerhedsmæssige og dataretlige regler i forhold til GDPR. På denne side kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvilke oplysninger behandler Kompetencefonde.dk?

Formålet med Kompetencefonde.dks sagsbehandling er at tage stilling til, om vi kan udbetale refusion. Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi har om dig, og vi har tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt og efter de regler, der er i lovgivningen. Vi indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan udføre de administrative opgaver, som vi har.

Kompetencefonde.dk behandler følgende oplysninger:

Virksomhedsoplysninger:

 • Virksomhedsnavn
 • CVR-nummer
 • SE-nummer
 • E-mail
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Kontaktpersons navn, telefonnummer og e-mail
 • Anvendt lønsystem.

Lønmodtageroplysninger:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om måneds/timeløn/trækprocent
 • Oplysninger om kurser der søges refusion til

Vi kan få oplysningerne fra din arbejdsgiver og dig. De kan også komme fra en kurator, der behandler et konkursbo.

Du eller din arbejdsgiver kan have givet oplysningerne i forbindelse med henvendelse om refusionsansøgning. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kompetencefonde.dk opbevares kun oplysninger så længe, det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, eller i øvrigt for at overholde gældende overenskomst og lovgivning, herunder bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Desuden har du ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til, så du kan sikre dig, at de oplysninger, som vi behandler, er rigtige, og at behandlingen er lovlig.

Du har krav på at få faktuelle fejl rettet, oplysninger slettet eller behandlingen begrænset, hvis vi har forkerte oplysninger om dig, eller hvis vi ikke er berettiget til at behandle de pågældende oplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os i vores åbningstid på telefon 33 38 94 00 eller via vores kontaktformular.

Er du uenig i den måde, Kompetencefonde.dk behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Kompetencefonde.dk’s behandling af personoplysninger. Er du uenig i Kompetencefonde.dk’s håndtering af din sag, skal du i stedet kontakte Kompetencefonde.dk direkte.