Skal du søge om refusion for en medarbejder eller godkende/afvise refusionssager, skal du logge ind som virksomhed med MitID Erhverv. Har du problemer med at logge på efter overgang til MitID Erhverv, så kontakt os da dit MitID Erhverv skal tilknyttes til den eksisterende brugeradgang.


Betalingsfrist for Kompetencefonde.dk 1. halvår 2024 er den 12. august 2024.

Skal du som medarbejder søge om refusion til kurser, du selv deltager på, skal du logge ind med dit MitID. Husk at refusion søgt af medarbejderen udbetales til medarbejderens NemKonto. 

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af Kompetencefonde.dk.Læs om bidrag

REFUSION

Her kan du finde information om, hvordan du som medarbejder og/eller virksomhed søger refusion fra Kompetencefonde.dk til Selvvalgt Uddannelse og Aftalt Uddannelse.Læs om refusion

Hvem kan søge refusion?

Er du ansat under overenskomst i en virksomhed, der er medlem jf. nedenstående, har du mulighed for at søge refusion for op til 10 dages selvvalgt uddannelse om året.

 

Nogle kompetencefonde tillader at både medarbejder og virksomhed opretter refusionsager, andre kompetencefonde tillader kun at medarbejder selv opretter refusionssager. Læs mere om de enkelte kompetencefonde.

HVEM ER OMFATTET?

Virksomheder, der er medlem af en af nedenstående arbejdsgiverorganisationer, har for udvalgte overenskomster bidragspligt til Kompetencefonde.dk:

  • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • DI - Dansk Industri
  • Drivkraft Danmark 

Virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, men som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med HK Handel, HK Privat, Teknisk Landsforbund eller FOA, har også bidragspligt til Kompetencefonde.dk.