Refusion og udbetaling

Her finder du information om refusion fra Kompetencefonde.dk.
Vær opmærksom på, at Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Drivkraft Danmark giver mulighed for, at både arbejdsgiver og medarbejder kan ansøge om refusion. DI - Dansk Industri giver kun mulighed for, at medarbejder selv ansøger om refusion.

Hvilke medarbejdere kan få refusion?

Der kan søges refusion til medarbejdere, som er ansat under de enkelte overenskomster. 

Kan medarbejderen få frihed til uddannelse?

Ja. Den enkelte medarbejder har ret til frihed til betalt, selvvalgt efteruddannelse i op til to uger (10 dage) om året. Men for at få frihed til selvvalgt uddannelse under Kompetencefonde.dk, er det en betingelse, at der bevilges refusion herfra.

Hvornår skal der søges refusion?

Der skal altid søges refusion FØR kursusstart. Husk - hvis kurset ikke er forhåndsgodkendt, kan det tage op til 5 uger, før fondens bestyrelse har afgjort et kursusønske. 

Hvilke kurser kan der søges refusion til?

Kurset skal være relevant for medarbejdernes arbejdsområde og kompetenceudvikling. Kurset skal ligge indenfor dækningsområdet for den pågældende overenskomst. Der gives ikke tilskud til kurser i udlandet.

Hvem kan søge refusion – medarbejder eller virksomhed?

På overenskomster inden for Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Drivkraft Danmark har både virksomhed og medarbejder mulighed for at oprette ansøgning om refusion – det vil oftest være virksomheden, der søger på medarbejderens vegne.

På overenskomster inden for DI - Dansk Industri skal ansøgning om refusion altid foretages af medarbejderen. Eneste undtagelse er i forbindelse med Aftalt Uddannelse.

Kontakt din HR-afdeling for mere information omkring efteruddannelse og muligheder gennem Kompetencefonde.dk.

For at sikre habilitetsreglerne i overenskomsten, skal det understreges, at der altid er en arbejdsgiverrepræsentant og en medarbejderrepræsentant i forbindelse med refusionsansøgninger. Virksomhedens refusionsattestant kan derfor ikke både agere ansøger og attestant i egne refusionssager.