Refusion og udbetaling

Her finder du information om refusion fra Kompetencefonde.dk.
Vær opmærksom på, at Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Drivkraft Danmark giver mulighed for, at både arbejdsgiver og medarbejder kan ansøge om refusion. DI - Dansk Industri giver kun mulighed for, at medarbejder selv ansøger om refusion.

Hvordan udbetales refusionen?

Når medarbejderen selv har søgt refusion, udbetales refusionen direkte til medarbejderens NemKonto - og skatten fratrækkes eventuel lønrefusion på medarbejderens vegne.

Har virksomheden søgt om refusion på medarbejderens vegne, udbetales refusionen til virksomhedens NemKonto. Såfremt ansøgningen indeholder lønrefusion, skal virksomheden selv afregne skat og ATP.

Hvilke kursusudgifter kan der søges refusion for?

Der kan søges om refusion af udgifter til kursusgebyr, tabt løn, kursusmateriale, overnatning og transport. Der ydes ikke refusion til forplejning under kurset. 

Hvilke kurser kan der søges refusion til?

Kurset skal være relevant for medarbejdernes arbejdsområde og for deres kompetenceudvikling. Kurset skal også ligge indenfor dækningsområdet for den pågældende overenskomst. Der gives ikke tilskud til kurser i udlandet.

Kan medarbejderen få frihed til uddannelse?

Ja. Medarbejderen har ret til frihed til betalt, selvvalgt efteruddannelse i op til to uger (10 dage) uden løn. Men for at få frihed til selvvalgt uddannelse under Kompetencefonde.dk, er det en betingelse, at der bevilges refusion herfra.

Alle oplysninger afgives på tro og love - der foretages stikprøver til intern kontrol

Alle oplysninger i forbindelse med refusionsansøgninger til Kompetencefonde.dk afgives på tro og love. Der vil regelmæssigt blive udtrukket refusionssager til intern kontrol og i den forbindelse vil virksomhed og medarbejder kunne blive bedt om at fremsende dokumentation i form af f.eks. kursusfaktura, lønseddel, transportdokumentation m.m. 

Kompetencefonde under DI - Dansk Industri

Søges der refusion fra en af de fire kompetencefonde under DI - Dansk Industri udbetales refusion først ved fremsendelse af dokumentation for afholdte udgifter for kurset. Kursusgebyr kan dog betales direkte af Kompetencefonde.dk, hvis ansøger fremsender faktura for kursusgebyr før kursusstart.