Bidrag og betaling

Virksomheder, der er medlem af følgende arbejdsgiverorganisationer, er for udvalgte overenskomster omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk: Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI - Dansk Industri og Drivkraft Danmark.

I forbindelse med indberetning til Kompetencefonde.dk skal der samtidig indberettes til DA/LO Udviklingsfonden, således kan virksomheden nøjes med én samlet indberetning og betaling pr. halvår.

Vær opmærksom på, at der kan være flere overenskomster på virksomheden, der er bidragspligtige til DA/LO Udviklingsfonden – f.eks. overenskomster indgået med 3F - end til Kompetencefonde.dk. I praksis betyder det, at virksomheden i givet fald skal indberette flere medarbejdere til DA/LO Udviklingsfonden end til overenskomsten med Kompetencefonde.dk.

Læs mere om formålet med DA/LO Udviklingsfonden her